pjece-EiSE

ELFORSK projekt 339-032
under Dansk Energi

Download brochuren

Hvad er EiSE?
EiSE er en ny energi og indeklimastyring, som skaber synlige effektiviseringer direkte i det grønne regnskab. Den årlige energibesparelse på 10-40 % er ofte større end investeringen. I tillæg skabes stabilt indeklima, som giver ro i organisationen og større fokus på virksomhedens primære arbejdsopgaver.

EiSE er en software justering i CTS anlæg. Herefter kører bygningens eksisterende varme-, køle og ventilationsanlæg efter en ny strategi, som skaber bedre indeklima og bruger mindre energi.

Projekt forløb
Kunden indgår et samarbejde med BETTER BUILDINGS. EiSE rådgiveren besigtiger anlæg, indeklima etc. og udarbejder en funktionsbeskrivelse, som er tilpasset de særlige forhold i bygningen. Udkastet gennemgås, modspil og kundeønsker indarbejdes i den endelige udgave.

CTS firmaet programmerer funktionsbeskrivelsen. Den nye strategi igangsættes, når programmeringen er færdig. EiSE rådgiveren kvalitetssikrer, at CTS anlægget gør som beskrevet i funktionsbeskrivelsen. CTS firmaet er ansvarlig for programmeringen, EiSE rådgiveren er ansvarlig i forhold til indeklima og effektiviseringer.

Indeklimapotentialet
Termisk indeklima handler om rumtemperatur, kuldegener og træk. Disse parametre skaber ofte udfordringer i danske virksomheder, men kan rettes med eksisterende anlæg. Det handler om at justere driften og rette fejl, fysiske ombygninger er sjældent nødvendigt. EiSE strategien sikrer et bedre indeklima hele året og mindsker antallet af timer, hvor brugerne har gener til få timer på kritiske dage.

Den rigtige strategi
De største indeklimaudfordringer er ofte høje temperaturer og lufthastigheder, som giver træk. Den rigtige strategi er samme temperatur hver morgen, så brugerne kan forudsige passende beklædning. Ved den rigtige morgentemperatur kan temperaturen stige et par grader, uden det generer brugerne. Det giver mulighed for at sænke ventilations- og køleydelsen, det reducerer bivirkninger som træk og støj.

Stor energibesparelse
Alle mulighederne for at spare energi, uden det forringer indeklimaet, er indarbejdet i EiSE strategien. Alle de små og store bidrag gør, at energiforbruget på hovedmålerne i bygningen falder 10-40 %. Samtidig bliver indeklimaet bedre, det hele sker automatisk, og alt er indeholdt i ét produkt.

EiSE ekspertisen er hos BETTER BUILDINGS
Det er Peter Poulsen, som har opfundet EiSE strategien, der igennem de sidste 5 år er installeret i mange store kontorbygninger rundt i hovedstaden. Du finder EiSE ekspertisen hos BETTER BUILDINGS. Kontakt os hvis du vil vide mere.

EiSE står for: Energi og indeklima Strategi og Effektivisering.