Boligventilation
Peter Poulsen er idemanden bag en boligventilationsløsning, som er støttet af Elforsk under Dansk Energi. Projektet afsluttes 2016. De nuværende boligventilationsanlæg fugtsikrer vådrum, men der er stadig problemer med høje CO2- og fugt værdier i fx soveværelser ved de traditionelle balancerede ventilationsanlæg. Den nye ide skal udvikles, projektmålet er en ny bolig ventilationsløsning, hvor luftkvaliteten altid er god, og fugtniveauet er stabilt i hele boligen. Anlægget skal desuden være med til at stabilisere temperaturstigningen i boliger, og bygningsreglementets energikrav til 2020 skal overholdes.

Konstant komfort i nyt kontorbyggeri
BETTER BUILDINGS søger samarbejdspartnere til fremtidens kontorbyggeri med konstant komfort. Al dansk erhvervsbyggeri med indeklimakrav er opført efter en aftale, hvor alle brugerne har ens beklædningsadfærd, når de er på arbejdet. Men den aktuelle brugeradfærd i hverdagen er ikke adfærdsreguleret, der er ikke overensstemmelse mellem det planlagte byggeri og den aktuelle hverdag i virksomhederne. Det er den grundlæggende årsag til de fleste indeklimaudfordringer i danske kontorbygninger. I fremtidens byggeri er den mekaniske køling større end varmebelastningen, så brugerne kan få opfyldt deres individuelle ønsker.

Varmebesparelser i boligejendomme
BETTER BUILDINGS søger samarbejdspartnere til produktudvikling indenfor varmebesparelser i boligejendomme. Forbrugsmåling og varmeregnskab har i mange år vedligeholdt en energibesparelse, som skyldes brugeradfærd. Men der er brug for nytænkning, som fjerner det energispild alle boligejendomme har ved opvarmning af boliger og det varme brugsvand. København skal fx være en CO2 neutral by i 2025, det kan ikke lade sig gøre uden intelligente effektiviseringer med sikkert afkast, som kan kopieres til andre boligejendomme.