kursister

BETTER BUILDINGS afholder kurser om indeklima, energibesparelser, bygningsdrift, CTS etc. Nedenfor ses planlagte kurser, som kan rekvireres. BETTER BUILDINGS giver også tilbud på kurser, som er skræddersyet til kundens behov, fx om konkrete forandringsprocesser og brugeraccept. Kontakt os ved behov for vidensdeling overfor udvalgte målgrupper.

Energirigtig Driftbrochure-EiSE_small
Peter Poulsen har skrevet bogen Energirigtig Drift for Københavns Kommune. Det tilhørende kursus for pedeller og driftspersonale handler om, hvordan knapperne skal stå på varme- og ventilationsanlæg samt alle andre energitiltag, hvor den årlige energibesparelse er større end investeringen. Kursisten får en værktøjskasse med omkring 20 tiltag, som kan igangsættes, når lederen efterspørger effektiviseringer og bedre indeklima.

Lederkursus
Der kan spares op til 40 % på det årlige varmeforbrug, besparelsen kan lederen overføre til de primære arbejdsopgaver. Bedre indeklima og effektiviseringer er en ledelsesopgave, som handler om forandringsaccept blandt brugerne samt motivation og samarbejde med driftspersonalet omkring bedre indeklima og energibesparelser. Kurset er en light version i Energirigtig Drift og har fokus på lederens rolle og gevinst.

EiSE – et CTS kursus
EiSE strategien udfører automatisk ledelsens retningslinjer for indeklimaet. Når målsætninger og strategier understøtter hinanden, så præsterer bygningen som tiltænkt. Bygninger med EiSE strategien har vist, at energibesparelsen vedligeholdes år efter år. EiSE og ESCO er de eneste to koncepter, som beviseligt vedligeholder det lave energiforbrug i erhvervsbygninger. Kundens investering er dog meget mindre i EiSE projekter end i ESCO projekter. Kursisten får en gennemgang af EiSE strategien. Kurset henvender sig til beslutningstagere, ledere, teknikere og driftspersonale med CTS ansvar.