Kunde forventning til BETTER BUILDINGS
Som kunde hos BETTER BUILDINGS får I en uvildig indeklimaundersøgelse med fokus på de udfordringer, som I bokser med. Udfordringerne og omfanget afdækkes gennem målinger, handlemuligheder og forventet effekt kortlægges. Målet er, at de konkrete problemer løses, gerne med en stor virkning i forhold til investeringen.

Kunde forløb
Kunden mødes med BETTER BUILDINGS, I fremviser bygningen og beskriver jeres udfordringer. På den baggrund fremsendes et tilbud. Ved aftale igangsættes undersøgelsen. Når den er tilendebragt fremsendes rapport, der afholdes møder med henblik på tiltag, som afhjælper de fundne udfordringer.

En målrettet synlig indsats hos jer, i samarbejde med en uvildig indeklimarådgiver fra BETTER BUILDINGS, kan på kort sigt ændre holdningen og skabe et vedvarende resultat, når forholdene rettes. Den skabte ro gør, at virksomheden kan flytte ressourcer til primære arbejdsområder, som er værdiskabende for virksomheden. Kontakt BETTER BUILDINGS, hvis I mener, det er vejen frem for jeres virksomhed.

Dårligt indeklima er ineffektivt
Indeklima er en del af virksomhedens sociale værdier. Positive brugere afspejler gerne en velfungerende effektiv virksomhed. Men det modsatte kan forekomme i større eller mindre grad. Det påvirker organisationen, som må tage sig af udfordringer, som ikke burde være der. Uløselige indeklimaudfordringer kan udvikle sig negativt, en uønsket ineffektiv situation for enhver virksomhed.

Symptomer på dårligt indeklima afhænger af belastning og varighed. Op ad arbejdsdagen har brugerne præsteret i mange timer, det tærer på ressourcerne. Hvis indeklimafaktorerne samtidig indfinder sig i et område, som belaster brugerne uhensigtsmæssigt, så begynder flere og flere brugere at reagere på belastningerne, i værste fald sænker det arbejdstempoet eller giver anledning til irriterende symptomer blandt brugerne.